Skip to main content

More right-solid
Show sorted alphabetically
More right-solid
Show sorted alphabetically
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Video
movies
eye 16
favorite 0
comment 0
Povodom aktuelne izložbe Želimir Žilnik Građani iz sjene u Kunsthalle Wien Javni razgovor i projekcija filma 'Najlepša zemlja na svetu' Online razgovor, 18.12.2020. Želimir Žilnik , reditelj, Novi Sad Adrien Feix, direktor Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu Simona Ognjanović , kustoskinja u Muzeju Jugoslavije u Beogradu Ana Panić , kustoskinja likovne zbirke Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Dušan Radunović , vanredni profesor na Fakultetu za inostrane jezike i kulturu...
Topics: Želimir Žilnik, Najlepša zemlja na svetu
Community Video
movies
eye 96
favorite 0
comment 0
NOISM 2020 / Live stream concert of two artists from Vienna and Novi Sad, Dieter Kovačič aka Dieb13 (turntables, electronics) and Marina Džukljev (piano). November 11th, 2020 Creating a musical piece in the present moment, through a focus on electro-acoustic improvisation, the concert is the result of recent creative past work of two artists, expanded through interaction, musical language, and sound spectrum in a unique combination of these instruments. The concert is part of the artistic...
Topics: kuda.org, NOISM, Dieter Kovačič aka Dieb13, Marina Džukljev, echoraeume.klingt.org
Community Video
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
Tehnologije umetničkog stvaralaštva program saradnje kuda.org sa Srednjom školom za dizajn Bogdan Šuput iz Novog Sada Saradnja obuhvata edukativno-radioničarske blok nastave sa učenicima kroz interaktivni rad sa domaćim i stranim predavačima na rezidencijama. Program je usmeren na bazični uvod u tehnološke procese stvaranja, saradnje i društvenosti, sa ciljem da se informišu i obuče srednjoškolci, budući mladi stvaraoci, za kreativni rad u domenu savremenih tehnologija kroz...
Topics: kuda.org, Minipogon, Srednja skola za dizajn Bogdan Suput, Tehnologije umetnickog stvaralastva
Community Video
Aug 5, 2020 kuda.org
movies
eye 13
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Nebojšom Vilićem (Небојша Вилиќ) o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Skopj e. Nebojša Vilić (Небојша Вилиќ) , Skopje, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje. Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek...
Topics: kuda.org, Umetnička organizacija, Vektori kolektivne imaginacije, SCCA Skopje, Nebojša Vilić
Community Video
movies
eye 43
favorite 0
comment 0
PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES 28.07.2020. Speakers:   Sezgin Bojnik   (KOS/FL) and   Katja Praznik   (SL/USA) Moderation:  Ana Vilenica  and   Darija Medić The political economy of art collectives  is the third in a series of discussions which will revolve around the influence of dominant economic models on the dynamics of work in art, ways of perceiving political economy in art and organising artists as cultural workers. Katja Praznik, a researcher from...
Topics: kuda.org, Art organisation, Vectors of collective imagination, The political economy of art...
Community Video
movies
eye 75
favorite 0
comment 0
PUBLIC CONVERSATION: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT ,  18.07.2020.  Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I) Moderation : Ana Vilenica and Darija Medić In the conversation to follow, also called Art Groups and Socio-Political Engagement , we will discuss links between art groups and leftist movements, organisations and political parties before World War II and during the 1960s, as well as issues about political organising in art. Vida Knežević, an art historian...
Topics: Art Groups and Socio-Political Engagement, Art organisation, Vectors of Collective Imagination in...
Community Video
movies
eye 59
favorite 0
comment 0
JAVNI RAZGOVOR KOLEKTIVNOST IZVAN UMETNIČKIH KOLEKTIVA u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, sreda 08.07.2020. u 19h   PUBLIC CONVERSATION: COLLECTIVITY BEYOND ART COLLECTIVES within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, Wednesday 08.07.2020. at 7PM CET Kolektivnost izvan umetničkih kolektiva /  Collectivity beyond Art Collectives Panelisti/panalists:  Kesi Tornton/ Cassie Thornton  (USA/CA) i  Tomislav Medak  (HR/UK) Moderacija/moderation:  Ana...
Topics: kuda.org, Art organization, Vectors of Collective Imagination in Art, Collectivity outside Art...
Community Video
Jun 29, 2020 kuda.org
movies
eye 52
favorite 0
comment 0
Razgovor sa ŠKART grupom: Đorđe Balmazović Žole i Dragan Protić Prota, Beograd, 201 9 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, vektori kolektivne imaginacije, ŠKART grupa, Đorđe Balmazović...
Community Video
Jun 29, 2020 kuda.org
movies
eye 53
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Multimedijalnim institutom mi2: TomislavMeda i Petar Milat, Zagreb, 201 9 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, vektori kolektivne imaginacije, Multimedijalni institut mi, Pater...
Community Video
Feb 4, 2020
movies
eye 63
favorite 0
comment 0
FESTIVAL-U-OPOZICIJI 31. OKTOBAR – 02. NOVEMBAR 2019., Novi Sad produkcija: kuda.org TREPERENJA > javni razgovor i promocija knjige Violin Reveale d, Manje Ristić (Beograd), moderatorka Ljubica Ilić (Novi Sad) Manja Ristić - Violin Revealed, publikacija Notation system ~ Graphic scores ~ Experimental music research http://violinrevealed.blogspot.com/ "Violin Revealed, alternative guide to violin's sonic life ~ nastao je u januru 2015. godine kao spontani niz promišljanja tehnike...
Topics: improvisation, sound, music, book, kuda.org, improstor, festival u opoziciji
Community Video
Feb 4, 2020
movies
eye 46
favorite 0
comment 0
FESTIVAL-IN-OPPOSITION  October 31 – November 02, 2019, Novi Sad production by  kuda.org NOISM: public talk and presentation of a research project Improstor/kuda.org ,  Nemanja Sovti ć (Novi Sad),  Đorđe Markov ić (Novi Sad),  Ljubica Ili ć (Novi Sad) and festival guests NOISM – New forms of research in contemporary music  is focused on the development and analysis of contemporary art production and promoting practices in contemporary music and artistic creation with a...
Topics: noism, music, improvisation, music, kuda.org, improstor, festival u opoziciji, research project
Community Video
Feb 4, 2020
movies
eye 72
favorite 0
comment 0
FESTIVAL-U-OPOZICIJI 31. OKTOBAR – 02. NOVEMBAR 2019., Novi Sad produkcija: kuda.org Koje je mesto improvizovane i eksperimentalne muzike danas? Predavanje  Ksenije Stevanović  (Beograd) U proteklih 20 godina svet je prošao kroz ubrzani ciklus - od homeostaze razvijenog kapitalizma do krize tog istog sistema, koji izgleda kao da se raspada pred našim očima. Globalni politički narativ nije bez reperkusija na umetnost, pa i na muziku, koja takođe doživljava specifičnu i brzu promenu u...
Topics: improvisation, music, kuda.org, improstor, festival u opoziciji
Community Video
Feb 4, 2020
movies
eye 49
favorite 0
comment 0
FESTIVAL-U-OPOZICIJI 31. OKTOBAR – 02. NOVEMBAR 2019., Novi Sad produkcija: kuda.org LOST & FOUND: javni razgovor i prezentacija edicije improvizovane muzike 80ih u NS , Zoran Pantelić, Stevan Kovač Tickmayer, Jovan Gvero (SKC) + učesnici festivala Edicija “LOST & FoUND / Izgubljeno-Nađeno” je usmerena na očuvanje retkih preostalih snimaka i materijala koji su bili rezultat jedinstvene muzičke scene krajem 70ih i 80ih godina u Novom Sadu sa krajnje autentičnim...
Topics: lost&found, improvisation, music, kuda.org, festival u opoziciji, improstor
Community Video
Jan 6, 2020
movies
eye 78
favorite 0
comment 0
Razgovor sa FOKUS grupom: Iva Kovač i Elvis Krstulović, Rijeka, 201 9 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, vektori kolektivne imaginacije, FOKUS grupa
Community Video
Jan 6, 2020
movies
eye 75
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Janezom Janšom, Janezom Janšom, Janezom Janšom, Ljubljana, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topics: kuda.org, umetnička organizacija, Janez Janša
Community Video
Dec 31, 2019
movies
eye 85
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Božidarom Mandićem, Porodica bistrih potoka, planina Rudnik, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, Porodica bistrih potoka, Bizidar Mandic
Community Video
Dec 31, 2019
movies
eye 5
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Božidarom Mandićem, Porodica bistrih potoka, planina Rudnik, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topics: kuda.org, umernicka organizacija, Porodica bistrih potoka, Bozidar Mandic
Community Video
Dec 31, 2019
movies
eye 4
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Janezom Janšom, Janezom Janšom, Janezom Janšom, Ljubljana, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topic: kuda.org
Community Video
Dec 31, 2019
movies
eye 76
favorite 0
comment 0
Razgovor sa članovima grupe MAGNET, Novi Sad, 2019 Jelena Marjanov, Ivan Pravdić i Siniša Rešin-Tucić Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, grupa MAGNET
Community Video
Dec 31, 2019
movies
eye 48
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Deanom Zahtilom, Labin Art Express XXI, Labin, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, Dean Zahtila, LAE
Community Video
Dec 29, 2019
movies
eye 74
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Nebojšom Vilikom o grupi ZERO, Skopje, 2019 Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli uloga...
Topics: kuda.org, umetnička organizacija, Nebojsa Vilik
Community Video
Dec 29, 2019 kuda.org
movies
eye 63
favorite 0
comment 0
Razgovor sa članicama kolektiva WHW, Zagreb, 2019 Ana Dević i Ivet Ćurlin Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija   je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove...
Topics: kuda.org, WHW, umetnička organizacija
Community Video
Jul 15, 2019 kuda.org
movies
eye 49
favorite 0
comment 0
Panel discussion: SIGNALS – Algorithms of Disobedience , May 13/14, 2019., Gallery SULUV,  Novi Sad EXHIBITION: SIGNALS – Algorithms of Disobedience 13-24. May 2019. Gallery SULUV, Blvd Mihajla Pupina 9, Novi Sad The exhibition  SIGNALS – Algorithms of Disobedience  is an adaptation and interpretation of the international exhibition Berliner Gazette from Berlin, in the tradition of free and open source software culture and exchange. The exhibition presents artistic responses to one of...
Topics: kuda.org, Berliner Gazette, SIGNALS – Algorithms of Disobedience, Gallery SULUV Novi Sad
Community Video
movies
eye 74
favorite 0
comment 0
The exhibition: SIGNALS – Algorithms of Disobedience  13-24.May 2019, Novi Sad  Lecture by Evan Light, Archive In A Box, May 2019
Topics: kuda.org, SIGNALS – Algorithms of Disobedience, Berliner Gazzete
Community Video
Apr 12, 2019 kuda.org
movies
eye 13
favorite 0
comment 0
Ideja TV emisije  OTVORENE KASARNE  usmerena je na proces promene namene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu  sa primerima iz regiona (Ljubljana, Pula), te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije. OTVORENE KASARNE , 27 minuta produkcija: ...
Topics: otvorene kasarne, novi sad, kuda.org, inicijativa za osnivanje društvenog centra
Community Video
Apr 11, 2019 kuda.org
movies
eye 7
favorite 0
comment 0
Ideja TV emisije  OTVORENE KASARNE  usmerena je na proces promene namene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu sa primerima iz regiona (Ljubljana, Pula), te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije. OTVORENE KASARNE , 27 minuta produkcija:  Centar_kuda.org &...
Topics: otvorene kasarne, novi sad, kuda.org, inicijativa za osnivanje društvenog centra
Community Video
Apr 11, 2019 kuda.org
movies
eye 22
favorite 0
comment 0
Ideja TV emisije  OTVORENE KASARNE  usmerena je na proces promene namene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu sa primerima iz regiona (Ljubljana, Pula), te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije. OTVORENE KASARNE , 27 minuta produkcija:  Centar_kuda.org &...
Topics: otvorene kasarne, novi sad, kuda.org, inicijativa za osnivanje društvenog centra
Community Video
movies
eye 134
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018. Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija  je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u...
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, Marko Pogacnik, Vektori kolektivne imnaginacije, OHO grupa
Community Video
movies
eye 113
favorite 0
comment 0
Razgovor sa članovima grupe IRWIN: Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018. Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija  je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i...
Topic: kuda.org, IRWIN, Miran Mohar, Borut Vogelnik,Miran Mohar i Borut Vogelnik,
Community Video
movies
eye 82
favorite 0
comment 0
Razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018. Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), i straživački projekat kuda.org Istraživanje u okviru projekta  Umetnička organizacija  je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima, u okviru odnosa između umetnika i drugih učesnika u njima. Cilj istraživanja je da istraži specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli uloga u...
Topic: kuda.org, Zdenka Badovinac, Umetnicka organizacija
Community Video
movies
eye 50
favorite 0
comment 0
NOISM #2 Novi oblici istraživanja savremene muzike Gost: Arnold Haberl aka Noid (Beč/Austrija) Umetnička rezidencija i radionica od 05-09. oktobra, 2018., Novi Sad kuda.org & Improstor Učesnici radionice: Mirjana Raić, glas Aleksa Zrnić, trombon Daniel More, kontrabas, elektronika Arnold Haberl aka Noid, čelo ili elektronika   Gost na rezidenciji Arnold Haberl aka Noid je violončelista iz Beča, čiji se rad prostire od solo performansa, preko kompozicija za ansamble, zvučnih...
Topics: NOISM, Arnold Haberl aka Noid, kuda.org, Improstor
Community Audio
Mar 27, 2018
audio
eye 59
favorite 0
comment 0
New in popular music: New audio CD release publishers and realization: CK13 & kuda.org New in popular music - new release of 2 CDs, which originated from the same name one-year project which questioning the relationship between contemporary and new popular music. Through multiplicity of terms of popularly focused on an influence and marked possible progressive tendencies in contemporary music by gathering composers and musicians that through three day interactive workshops reflect their...
Topics: kuda.org, CK13, New in popular music, Andrea Belfi, Sava Botic, Dimitrije Jakovljevic
Community Video
Feb 20, 2018
movies
eye 77
favorite 0
comment 0
Razgovori o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) Razgovor sa Jankom Vukmir, Zagreb, decembar 2017. Conversation on the role of Soros Centre of Contemporary art – SCCA in the region and the conditions of artistic production in the 90' Art organization (an overview trough the 20th century to the present) Interview with Janka Vukmir, Zagreb, December...
Topics: kuda.org, SCCA, umetnicka organizacija, art organization, Janka Vukir, Centar suvremenu umjetnost...
Community Video
Feb 20, 2018
movies
eye 125
favorite 0
comment 0
Razgovori o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) Razgovor sa Dunjom Blažević, Beograd, novembar 2017. Conversation on the role of Soros Centre of Contemporary art – SCCA in the region and the conditions of artistic production in the 90' Art organization (an overview trough the 20th century to the present) Interview with Dunja Blažević, Belgrade,...
Topics: kuda.org, SCCA, umetnicka organizacija, art organization, Dunja Blazevic, pro.ba_Centar za...
Community Video
Feb 20, 2018
movies
eye 143
favorite 0
comment 0
Razgovori o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) Razgovor sa Dejanom Sretenovićem, Beograd, novembar 2017. Conversation on the role of Soros Centre of Contemporary art – SCCA in the region and the conditions of artistic production in the 90' Art organization (an overview trough the 20th century to the present) Interview with Dejan Sretenović,...
Topics: kuda.org, SCCA, umetnicka organizacija, art organization, Dejan Sretenović, Centar za savremenu...
Community Video
Feb 20, 2018
movies
eye 101
favorite 0
comment 0
Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) Razgovor sa Brankom Stipančić, Zagreb, decembar 2017. Art organization (an overview trough the 20th century to the present) Interview with Branka Stipančić, Zagreb, December 2017
Topics: kuda.org, umetnicka organizacija, art organizatin, Branka Stipancic, Grupa Sestorica
Community Video
Feb 19, 2018
movies
eye 147
favorite 0
comment 0
Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)   Razgovor sa Dunjom Blažević, Begrad, novembar 2017. Art organization (an overview trough the 20th century to the present)  Interview with Dunja Blažević, Belgrade, November 2017
Topics: kuda.org, Umetnička organizacija, art organization, Dunja Blazevic, grupa ZVONO, Stevan Vuković,...
Community Video
Feb 19, 2018
movies
eye 162
favorite 0
comment 0
Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) Razgovor sa Dejanom Sretenovićem, Begrad, novembar 2017. Art organization (an overview trough the 20th century to the present) Interview with Dejan Sretenović, Belgrade, November 2017
Topics: kuda.org, umetnička organizacija, art organization, Dejan Sretenovic, Autopsia, Stevan Vukovic,...
Community Audio
Jan 18, 2018 kuda.org
audio
eye 105
favorite 0
comment 0
Conspiracies,  Chris Cutler This CD is result of cooperation and two workshops with Chris Cutler, organized by kuda.org in Novi Sad in 2016. The workshop were part of the  Indefatigable Residencies programme, whose intention is to create a space for dynamic collaborative artistic process as well as for cultural and theoretical production. Indefatigable Residencies  also includes meetings, exchange and cooperation beyond the boundaries of time spent in Novi Sad, with the aim to facilitate...
Topics: kuda.org, Conspiracies, Chris Cutler, Indefatigable Residencies, Festival in the opposition - The...
Community Audio
Jun 16, 2017
audio
eye 6
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
Jun 16, 2017
audio
eye 8
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 3
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 9
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 9
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 5
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Community Audio
audio
eye 8
favorite 0
comment 0
RADIO EMISIJE STANAR Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta  „Lokalne politike i urbana samouprava“  i  “Proširena estetska edukacija”  i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju...
Topics: kuda.org, GKP, Proširena estetska edukacija, Lokalne politike i urbana samouprava, radio emisije...
Pravo na stanovanje, pravo na obrazovanje – javne borbe i javna knjižnica www.memoryoftheworld.org 04. maj 2017, u 19h, CK13, Vojvode Bojovića 13 Javna diskusija: Javne borbe: O stanovanju i više od toga učesnici: Ana Džokić & Marc Neelen / Ko gradi grad & City in the Making, Rotterdam/Beograd Dubravka Sekulić, Graz/Beograd Petar Atanacković /Projekthaus Potsdam, Potsdam/Novi Sad Aleksandar Bede / DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada; Novi Sad Zoran Pantelić / Lokalne...
Topics: kuda.org, memoryoftheworld.org, Ana Džokić & Marc Neelen, Dubravka Sekulić, Petar...
Community Video
Feb 15, 2017 Ivan Masic EX PONTO PRODUCTIONS
movies
eye 54
favorite 0
comment 0
Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org http://www.kuda.org/sr/festival-u-opoziciji-umetnost-i-politika-improvizacije-od-26-29-oktobar-u-ck13-u-organizaciji
Topics: Ivan Masic, kuda.org, CK13, Festival u opoziciji, EX PONTO PRODUCTIONS
Community Video
movies
eye 71
favorite 0
comment 0
Operisanje sećanjem YU kasetnog experimentalizma 80-ih Prezentacija i sesija slušanja muzike, Nenad Vujić, Beograd Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Nenad Vujić, ljubitelj eksperimentalne muzike iz Beograda, bunari i prekopava u nišama osamdesetih jugoslovenske kasetne produkcije alternativne muzike, i obrađuje mapu na svojoj A hogon’s...
Topics: kuda.org, CK13, AEE2, festival u opoziciji, Nenad Vujić
Community Video
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije: Odnos kompozicije i improvizacije u muzici Ernö Királya – između tradicije i avangarde Prezentacija, Stevan Kovacs Tickmayer, Orlean Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Festival u opoziciji je deo projekta "Proširena estetska edukacija"....
Topics: kuda.org, CK13, Festival u opoziciji, Stevan Kovacs Tickmayer, Ernö Király, AEE
Community Video
movies
eye 38
favorite 0
comment 0
Festival u opoziciji: Studio kao instrument – Art Bears Winter Song, predavanje, Chris Cutler, London Sesija slušanja muzike: Faust, Musique Concrete, Rock in Opposition, itd. Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Festival u opoziciji je deo projekta "Proširena estetska edukacija"....
Topics: kuda.org, Chris Cutler, CK13, AEE
Community Video
Feb 6, 2017 kuda.org
movies
eye 30
favorite 0
comment 0
Pod oznakom popularno: Razgovor i diskusija Učesnici: Chris Cutler, Ozren Lazić, Howard Slater, Paul Abbott, Zoran Pantelić, Stevan Kovacs Tickmayer Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Razgovor i predstavljanje knjige o političkoj teoriji popularne muzike britanskog muzičara, kompozitora i teoretičara Chris Cultera.  Prevod na...
Topics: kuda.org, Festival u opoziciji, Chri Cutler, CK13, AEE2
Community Video
movies
eye 38
favorite 0
comment 0
Festival u opoziciji: Borghesia – istorizacija, prezentacija, Neven Korda, Ljubljana Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Koncept uradi sam bi mogao značiti drugačiji način proizvodnje, koji je suprotan hegemonom. Ili bar koji uz vladajući, ostvaruje i materijalizuje druge i drugačije načine proizvodnje. Borghesia je danas neosporno ono...
Topics: kuda.org, CK13, Festival u opoziciji, Borghesia, Neven Korda, AEE2, Proširena estetska edukacija
Community Video
movies
eye 23
favorite 0
comment 0
The Scratch Orchestra: Arhiva, prezentacija, Howard Slater, London "Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije" OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Howard Slater će nas kroz prezentaciju povesti na putovanje sa Scratch Orchestra preko kratke istorije o nastanku, kao i o nastavku njihovog uticaja i inspiracija do danas. Scratch Orchestra nastala je iz serije časova muzičkih...
Topics: kuda.org, CK13, Festival u opoziciji, The Scratch Orchestra, Howard Slater
Community Video
Feb 3, 2017 kuda.org
movies
eye 25
favorite 0
comment 0
Cesura Acceso Magazine: diskusija, Paul Abbott, Anthony Iles, Cara Tolmie. Sesija slušanja kao upoznavanje projekta Cesura // Acceso i razgovor sa članovima uredničkog saveta. Cesura // Acceso je štampani i online časopis za muziku, politike i poetike. Redakcijski kolektiv čine: Paul Abbott, Gabriel Humberstone, Cara Tolmie, Chritstina Chalmers, Anthony Iles i Larne Abse Gogarty. Broj 1 se može pročitati online:  http://cesura-acceso.org Festival u opoziciji – umetnost i politika...
Topics: kuda.org, CK13, Festival u opoziciji, Cesura Acceso Magazine, Paul Abbott, Anthony Iles, Cara Tolmie
Community Video
movies
eye 24
favorite 0
comment 0
Anguish Language: public processing: Poetski performans Učesnici: Paul Abbott, Cara Tolmie, Danny Hayward, Mira Mattar, Anthony Iles, London "Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije" OUR 'Accompanyings' 26 – 29. oktobar 2016. Mesto: Omladinski centar CK13 Vojvode Bojovića 13, Novi Sad Organizacija: kuda.org Anguish Language je projekat koji pristupa jeziku kao temeljnom aspektu današnje društvene krize. Projekat istražuje i razvija nove oblike izdavaštva,...
Topics: kuda.org, CK13, Anguish Language, Festival u opoziciji, Paul Abbott, Cara Tolmie, Danny Hayward,...
kuda.org Favorites
collection
1
ITEMS
2
VIEWS
Feb 6, 2015
collection
eye 2
kuda.org Favorites
Topic: favorites
Community Audio
audio
eye 14
favorite 0
comment 0
Intervju sa grupom „ Učitelj neznalica i njegovi komiteti “
Topics: kuda.org, gkp, intervju, lokal politike
Community Audio
Jun 26, 2014 participants of the anti-conference
audio
eye 13
favorite 0
comment 0
Music CD within the reader contains the sound from the first day of the (anti-) conference, in duration of 30’, and it is entitled " 9th Channel: Solidarnosk ". The time and the date of texts readings within the conference: From 19:00 to 19:30, February 27th 2014 Track is part of the reader, made within and after the (anti-) conference Faculty of De-programming for Obsolescence! Welcome! , which was held on February 27&28th 2014 , in the Youth Center CK13 in Novi Sad, in...
Topics: kuda, music, art, politics, anti-conference
Community Video
May 1, 2013 kuda
movies
eye 20
favorite 0
comment 0
video& partial audio documentation
Topic: video& partial audio documentation
Community Texts
Apr 27, 2013 kuda, GKP
texts
eye 797
favorite 2
comment 0
Felix Guattari - The Machinic Unconscious
Topic: Guattari
Community Video
Dec 9, 2011
movies
eye 32
favorite 0
comment 0
Signali otpora-video dokumentacija
Topics: Signali otpora, cactus, Å kart, REX, CK13, kuda
Community Video
Dec 8, 2011
movies
eye 254
favorite 0
comment 0
Open Barracks movie
Topics: Open Barracks, movie, kuda
Community Video
Sep 21, 2011 kuda.org
movies
eye 3,053
favorite 0
comment 0
Otvorene kasarne
Topics: kuda, kuda.org, Otvorene kasarne
Community Video
Aug 1, 2011
movies
eye 17
favorite 0
comment 0
Accumulation conference-panel 1, Novi Sad, MSUV
Topics: kuda, kuda.org, MSUV
Community Video
movies
eye 392
favorite 0
comment 0
Emil Jurcan, Pulska grupa, zadruga Praksa - interview
Topics: kuda, kuda.org
Community Video
Jul 21, 2011
movies
eye 286
favorite 0
comment 0
DPU - Lidija Radojevic - Primoz Krasovec
Topics: kuda, kuda.org
Community Video
movies
eye 22
favorite 0
comment 0
Intervju sa Lidijom RadojeviÄ i Primožem KraÅ¡ovcem, DPU, Ljubljana
Topics: kuda, kuda.org
Community Video
movies
eye 218
favorite 0
comment 0
For the 10th Anniversary of Mangelos Award for young visual artists in Serbia, April 2011
Topics: kuda, mangelos, kuda.org
Community Video
Jun 25, 2011 kuda.org
movies
eye 296
favorite 0
comment 0
For the 10th Anniversary of Mangelos Award for young visual artists in Serbia, April 2011
Topics: kuda, mangelos, kuda.org
Community Video
movies
eye 52
favorite 0
comment 0
Prezentacija video radova iz ciklusa IZMEĐU SNOVA, Marcelo Expósito, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Marcelo Expósito, 2005
Community Video
Jun 20, 2011 kuda.org
movies
eye 192
favorite 0
comment 0
Neki pojmovi kulture: Materijalnost digitalnog, Felix Stalder, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Felix Stalder, 2005
Community Video
Jun 20, 2011 kuda.org
movies
eye 171
favorite 0
comment 0
Prezentacija knjige "Hakerski manifest", McKenzie Wark, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, McKenzie Wark, 2005
Community Video
movies
eye 184
favorite 0
comment 0
Promocija knjige: "UMETNOST I REVOLUCIJA, Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka", Gerald Raunig, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Gerald Raunig, 2005
Community Video
Jun 20, 2011 kuda.org
movies
eye 45
favorite 0
comment 0
Nepovezani odgovori: umetnik, korisnik, okruženje i njihovi problemi, Nat Muller
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Nat Muller, 2005
Community Video
Jun 20, 2011 kuda.org
movies
eye 210
favorite 0
comment 0
Prezentacija projekta "I love you [rev.eng]", Franziska Nori, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Franziska Nori, 2005
Community Video
Jun 19, 2011 kuda.org
movies
eye 114
favorite 0
comment 0
Unutar Turingove galaksije,Stanje zajedniÄkih digitalnih dobara, Volker Grassmuck, kuda.loungee 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Volker Grassmuck, 2005
Community Video
Jun 19, 2011 kuda.org
movies
eye 175
favorite 0
comment 0
Game Music, Vladimir Todorović, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Vladimir Todorović, 2005
Community Video
Jun 19, 2011 kuda.org
movies
eye 147
favorite 0
comment 0
Tvrđava koja nestaje, Jamie King, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Jamie King, 2005
Community Video
Jun 18, 2011 kuda.org
movies
eye 165
favorite 0
comment 0
Fare Trade, Kate Rich, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Kate Rich, 2005
Community Video
Jun 18, 2011 kuda.org
movies
eye 53
favorite 0
comment 0
Prezentacija grupe "Neighborhood Public Radio", kuda.lounge, 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Neighborhood Public Radio, 2005
Community Video
Jun 18, 2011 kuda.org
movies
eye 2,188
favorite 0
comment 0
Istorija Muzeja moderne umetnosti, Goran Đorđević, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Goran Đorđević, 2005
Community Video
movies
eye 115
favorite 0
comment 0
Enklave, izuzimanje i kamp kao kontra-laboratorija, Florian Schneider, kuda.lounge 2005
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Florian Schneider, 2005
Community Video
movies
eye 438
favorite 0
comment 0
Radionica / Workshop Ka kuratorstvu kao kritickoj praksi / Towards Curating as a Critical Practice Javni razgovor / Public conversation: Irit Rogoff, London and Branislav Dimitrijevic, Beograd
Topics: kuda.org, mangelos, workshop, curatorial practice, MSUV
Community Video
movies
eye 63
favorite 0
comment 0
Molekularna invazija i drugi projekti taktičkih medija, Critical Art Ensemble, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Critical Art Ensemble, 2003
Community Video
movies
eye 184
favorite 0
comment 0
Piratologija - intencije kopirajt industrije u sukobu sa logikom digitalne tehnologije, Armin Medosch, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Piratologija, Armin Medosch, 2003
Community Video
Mar 13, 2011 kuda.org
movies
eye 248
favorite 0
comment 0
Prezentacija "Imperija", Michaela Hardta i Tonija Negria, mi2, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Imperija, Michaela Hardt, Toni Negri, 2003
Wireless utopia - 100 godina slobodne energije - 'bežični' društveni snovi i telekomunikacioni monopol, Armin Medosch, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Wireless utopia, Armin Medosch, 2003
Community Video
movies
eye 489
favorite 0
comment 0
Bio Resistance - O problemima biotehnologije kloniranja i genetskog inženjeringa, Critical Art Ensemble, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Bio Resistance, Critical Art Ensemble, 2003
Community Video
Mar 13, 2011 kuda.org
movies
eye 134
favorite 0
comment 0
Ars Electronica festival, Linc, Gerfried Stocker, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Ars Electronica, Gerfried Stocker, 2003
Community Video
Mar 12, 2011 kuda.org
movies
eye 302
favorite 0
comment 0
Kadriranje filmova na savremenoj umetničkoj sceni, Annika Wik, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Annika Wik, 2003
Community Video
Mar 12, 2011 kuda.org
movies
eye 159
favorite 0
comment 0
Mapiranje savremenog kapitalizma, Bureau d'Etudes, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Bureau d'Etudes, 2003
Community Video
Mar 12, 2011 kuda.org
movies
eye 84
favorite 0
comment 0
Prezentacija Montevideo_Time Based Arts, Bart Rutten, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Montevideo_Time Based Arts, Bart Rutten, 2003
Community Video
Mar 12, 2011 kuda.org
movies
eye 166
favorite 0
comment 0
Žilnik Unleashed 1 and 2, Prezentacija rada Želimira Žilnika, kuda.lounge, 2003
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Želimir Žilnik, 2003
Community Video
Mar 11, 2011 kuda.org
movies
eye 108
favorite 0
comment 0
Prezentacija tyrell.hungary, Akoš Maroy, kuda.lounge, 2002
Topics: kuda.org, kuda.lounge, tyrell.hungary, Akoš Maroy, 2002
Community Video
movies
eye 743
favorite 0
comment 0
Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost Beograd, kuda.lounge, 2002
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Å kola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost...
Community Video
Mar 11, 2011 kuda.org
movies
eye 126
favorite 0
comment 0
Promocija umetnosti i NVO sektora na Internetu, Dragan Varagić, kuda.lounge, 2002
Topics: kuda.org, kuda.lounge, Dragan Varagić, 2002